Một cuốn tiểu thuyết web có thể khiến bạn cảm thấy như một thám tử lịch sử, Bí mật của Kitaendo '(Arei Omachi, công việc)

Một câu chuyện ngắn lấy bối cảnh trong hội trường bát giác của Nara Kofukuji "Kitaendo"

Khi bạn tiếp tục đọc, cánh cửa lịch sử sẽ mở ra và bạn sẽ được di chuyển.
Tôi hy vọng bạn có thể đọc nó.

Đây là liên kết. (Blog của Nara)