Thông tin quản trị viên trang web

Văn phòng phát triển Temple Com / Sara 606-8352 Kitamonzencho, Sakyo-ku, Kyoto XNUMX-XNUMX Phòng trưng bày Niomon XNUMXF-B

Nếu có thắc mắc, vui lòng sử dụng biểu mẫu này

Số điện thoại liên hệ: 075-708-2666
FAX: 03-6893-1217 (Faximo)

Kinh doanh: Công nghiệp phần mềm
Phần mềm cho đền "Sara"
Hệ thống quản lý kho công cụ máy "okabe"
• Sản xuất / phát triển các phần mềm hệ thống đặt hàng tùy chỉnh khác nhau

https://www.sara.kyoto

CÔNG TY TNHH JIIN.COM

606-8352
THƯ VIỆN NIOMON BLDG.5F.B,
489-13, KITAMONZENCHO, SAKYO-KU, KYOTO,
KYOTO, NHẬT BẢN

Số DUNS: 69-147-5452

Tuyên bố: Tên miền RZ.COM trước đây không còn được sử dụng.Nếu bạn đã đăng ký địa chỉ e-mail của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 075-708-2666.